Početna
 
  Kontakt
  
  O nama
  
  Foto album
  
  Zapisi sa Putovanja
  
  Jagodina Info
 
  Dokumenta
 
  Kursna Lista Komercijalne Banke
 
  Galerija Slika i Suvenira - NOVO !!!
 
  Statistika

Autentik Top Lista

Jagodina Smeštaj


Turistička
agencija
KOLUMBO JE OTKRIO AMERIKU A VI OTKRIJTE TURISTIČKU AGENCIJU ''COLUMBO''   .

OSNOVANO 1995. / ESTABLISHED 1995.
 
 


POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA TURISTICKU VIZU ZA FRANCUSKU

 

1. PASOS - ukoliko je novijeg datuma potrebno je dostaviti i stari pasos + fotokopije,
( pasos mora vaziti jos najmanje 6 meseci od datuma putovanja )


2. 2 fotografije (u boji, velicine kao za pasos, pozadina BELA) ne starije od 6 meseci,


3.Obrazac zahteva za izdavanje vize uredno potpisan (za maloletne potpisuju roditelji );


RADNI ODNOS :


1. Potvrda na memorandumu firme da je imenovani u stalnom radnom odnosu sa datumom zasnivanja radnog odnosa, radnim mestom na kome se nalazi,
prosek primanja za 3 meseca (prethodni period), koriscenje slobodnih dana u vreme putovanja(odmor) + PREVOD
2. Uverenje M 4 penzionog fonda original ( listing PIO ) o placenim doprinosima,
3. Radna knjizica + fotokopija ispisanih strana
4. Zdravstvena knjizica overena + fotokopija ,
5. Potvrda iz banke na 1.000,-Eura,
6. Za radnike u privatnim firmama obrazac M1 / M2 + fotokopija


VLASNICI PRIVATNIH FIRMI / RADNJI :
1. Sve napred navedeno za Radni odnos sem broja 6. plus fotokopija Resenja o registraciji firme ili radnje kod APR-a I potvrda da firma radi ( potvrda Agencije za privredne registre )+ izvodi sa ziro racuna firme za poslednjih 5-7 dana + PREVOD potvrde APR-a

Potvrdu o radnom odnosu potpisuje drugo ovlasceno lice nikako podnosilac zahteva! Obavezno ukucati ime,prezime I funkciju lica koje potpisuje potvrdu !


STUDENTI / UCENICI:
1. Potvrda fakulteta / skole da je redovan student / djak za tekucu skolsku godinu + PREVOD
2. Index / djacka knjizica + fotokopija ispisanih strana,
3. Zdravstvena knjizica overena + fotokopija,
4. Potvrda iz banke na 1.000,-Eura.
5. Dokumentacija oba roditelja (potvrde o radnom odnosu + prevod, radne knjizice foto- kopije, zdravstvene knjizice-fotokopije, listing PIO – zavisno od statusa )

PENZIONERI:
1. Resenje o penziji + fotokopija,
2. Cek od poslednje penzije + fotokopija,
3. Zdravstvena knjizica overena + fotokopija,
4. Potvrda iz banke na 1.000,-Eura


MALOLETNA LICA
1. Uz svu ostalu dokumentaciju potrebno je dostaviti i SAGLASNOST RODITELJA koji ne putuje overenu u Opstini ili Sudu a koja glasi na osobu kojoj se dete poverava na putovanju (drugi roditelj, vodja puta, profesor...)

SAGLASNOST SE PREVODI I OVERAVA OD STRANE SUDSKOG TUMACA!Deca razvedenih roditelja dostavljaju i Resenje o razvodu braka i starateljstvu i saglasnost Centra za socijalni rad + PREVOD SUDSKOG TUMACA! Obavezan LATINICNI izvod iz maticne knjige rodjenih ! U slucaju smrti jednog od roditelja izvod iz maticne knjige umrlih.

SVU NAPRED NAVEDENU DOKUMENTACIJU POTREBNO JE DOSTAVITI ORIGINAL PLUS FOTOKOPIJA ! TAKODJE FOTOKOPIRATE I SVE PRET- HODNE SENGEN VIZE IZ PASOSA ! PREVODI SE NA FRACUSKI JEZIK !! CENA PRIJEMA I OBRADE DOKUMENTACIJE OD STRANE AMBASADE 35,-E (PO ODLUCI SAVETA EVROPSKE UNIJE- VAZI OD 01.11.2003.) PLUS OSIGURANJE PO OSOBI OD STRANE NADLEZNE OSIGURAVAJUCE KOMPANIJE U DINARIMA . AMBASADA IMA PRAVO DA ZATRAZI DODATNU DOKUMENTACIJU ILI POZO- VE STRANKU NA RAZGOVOR ZA DODATNE INFORMACIJE KAO I DA ODBIJE ZAHTEV BEZ OBRAZLOZENJA !


PREVOD – Prevod na francuski,nije obavezno od strane sudskog tumaca izuzev za kategorije za koje je to izricito navedeno (saglasnost roditelja za maloltena lica, deca razvedenih roditelja...). Prevod mora odgovarati originalnom tekstu na srpskom jeziku!


FOTOKOPIJE – fotokopije dokumenata se ne overavaju, uz njih se dostavljaju i originalna dokumenta.


POTVRDA BANKE NA IZNOS MIN. 600,-Eura – potvrda da stranka poseduje na svom racunu taj iznos ( za platne kartice validne za ino placanja- dostavlja se i fotokopija platne kartice) ili nalog o podizanju navedenog iznosa za putovanje.Ovaj iznos pokriva putovanja do 15 dana.

STRANKE SU TAKODJE OBAVEZNE DA DOSTAVE SLEDECE PODATKE ZA SVE SENGEN VIZE :

1. Za udate devojacko prezime_____________________

2. Ime I prezime oca I majke ( devojacko majke )

_______________________________________

___________________________________

3 .Bracno stanje

___________________________________________

4. Podatke supruga/supruge (ime, prezime/devojacko prezime, datum I mesto rodjenja)

_______________________________________________________
5. Broj fiksnog telefona na poslu I kod kuce i broj mobilnog telefona

____________________________________________________
6. Obavezno LICNO potpisivanje obrasca-zahteva za izdavanje Sengen vize,

Za tacnost navedenih podatak odgovara _______________________

8. Izjavljujem da sam upoznat I saglasan/saglasna da svoj pasos po zavrsetku puto-
vanja predam na uvid Ambasadi Francuske -Konzularnom odeljenju posredstvom
TA “Columbo”.

______________________ __________________________
(Mesto I datum) ( Potpis stranke )


Stranka odgovara za tacnost datih podataka.U slucaju davanja neistinitih podataka agencija ne snosi odgovornost ukoliko stranka bude odbijena za vizu.


U tom slucaju stranka ce snositi troskove otkaza predvidjene Opstim uslovima putovanja.


Posle predavanja zahteva sa dokumentacijom nece biti moguce naknadno vrsiti dopune!


Molimo da list sa licnim podacima popune same stranke,stampanim slovima latinicno i
da isti bude dostavljen sa kompletnom ostalom dokumentacijom.“Djordjevic” DOO – TA Columbo
J a g o d i n a 

 

 ĐORĐEVIĆ-COLUMBO TRAVEL AGENCY D.O.O. | Lole Ribara 2/1 | tel/fax: 035/8-220-824 ; 065/220-82-40 | email

Prijatelji:      Bg Linkovi      Raskrsnica      Sajtovi      Prezentacije      Web Adresar      Bg Autentik      Autentik